Houtgroep

Werken aan een product op de houtwerkplaats.

Paul Constant

De houtgroep van BC Works Dagbesteding valt onder leiding van Paul Constant. Deze timmerman met ruime ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg en kinder/jongerenwerk beheert een grote werkplaats.

De houtgroep heeft een aantal vaste producten waaraan gewerkt wordt. Hierbij valt te denken aan vogelhuisjes, insectenhuisjes, plantenbakken en tuinmeubelen. Daarnaast mogen deelnemers zelf ideeën aandragen voor het maken van producten. Het maken van producten is een doorlopend proces waaraan elke deelnemer zijn bijdrage levert. Naast het werken in de werkplaats, wordt er ook op het terrein gewerkt. Hierbij valt te denken aan stalonderhoud en terreinonderhoud.

Naast het bieden van een prettige werkomgeving en een nuttige dagbesteding, heeft de houtgroep het doel om deelnemers werk op maat te leveren. Daarnaast wordt de zelfstandigheid van de deelnemers bevorderd door middel van een persoonlijk leerplan.